Technické kontroly motorových manipulačních vozíkůTK - logo M-VZV

provádíme v souladu s platnou legislativou ČSN 26 8805, ČSN EN ISO 3691 1-6, NV 176/2008, NV 378/2001, Zák. 251/2005, Zák. 262/2006, Zák. 309/2006.

Technickou kontrolou je prověřen celkový technický stav manipulačního vozíku s použitím předepsaných měřidel a postupů - kontrola:

             

značení, pojistný ventil, řízení, brzdy, nápravy a kola, rám a kabina, světelná zařízení a světelná signalizace, bezpečnostní zařízení, zvedací zařízení, ostatní ústrojí a zařízení,

zásahy do konstrukce vozíku, pohon LPG, celkový stav vozíku, vybavení vozíku při provozu na pozemních komunikacích

Lhůty pro provádění technické kontroly:

(viz. 378/2001)

Technická kontrola musí být provedena nejméně 1x za 12 měsíců                                                                                  

Klasifikace závad:

  • NEBEZPEČNÁ ZÁVADA                                       (bez odstranění se nedoporučuje provoz manipulačního vozíku)
  • VÁŽNÁ ZÁVADA                                                 B   (doporučuje se odstranit do třiceti dnů
  • LEHKÁ ZÁVADA                                                  A   (závada drobného charakteru)

         

             

Přestupky dle zák. 251/2005 Sb.

Neplní-li fyzická osoba na úseku bezpečnosti práce povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí 

..... za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

Kontakt

Tel. 00420 608 530 055

E-mail: info@m-vzvskoleni.cz


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412