LPG - revize plynových zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel

provádíme v souladu s platnou legislativou TPG 403/01, ČSN EN 12 805, ČSN EN 12 979 a ČSN EN 13856

Kontrola probíhá za použití předepsaných měřidel a přístrojů a v souladu s průvodní dokumentací výrobce

Lhůta pro provádění revize plynového zařízení  1 x za 12 měsíců