Ocelové konstrukce jsou kontrolovány s ohledem na platnou legislativu - prevence rizik Zák. 262/2006 sb. par. 262, dle Zák. 309/2006 ad. Ocelová konstrukce jako součást hal - nosné konstrukce (kotevní systémy, sloupy a nosníky konstrukce objektů, krovy a střešní konstrukce nebo samostatně stojící ( podesty, svařovan ocelové konstrukce). 

Prohlídka ocelové konstrukce zahrnuje mimo jiné i kontrolu :

- průvodní dokumentace

- náhradní dokumentace (při absenci průvodní dok.)

- provozní dokumentace (zápisy o provedených kontrolách a zkouškách, zápisy údržby ad.)

- kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací

- prohlídky konstrukce

Druhy prohlídek

- výchozí prohlídka v rámci přejímky nové konstrukc

- běžná prohlídka

- podrobná prohlídka

- mimořádná prohlídka

Intervaly prohlídek dle ČSN 73 2604

- U konstrukcí zařazených ve řídě následků CC2 a CC1 se běžná prohlídka provádí jedenkrát za 5 let, podrobná prohlídka se provádí na základě doporučení běžné nebo    mimořádné prohlídky nejméně jedenkrát za 10 let

- U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí 1 x ročně, podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let

Třídy následků

Třída následků Popis Příklady pozemních a inž. staveb
CC3 velké následky na ztráty lidských životů stadiony, budovy pro veřejnost (např. koncertní sály )
CC2 střední následky s ohledem na ztráty lidských životů obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost
CC1 malé následky s ohledem na ztráty lidských životů

zemědělské budovy kam lidé běžně nevstupují


Kontakt

Tel.: 00420 608 530 055

E-mail: m-vzvskoleni.cz

 


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412