M-VZV Industry s.r.o. - PROFI LOGISTICS WITH FORKLIFT

     M-VZV Industry nabízí komplexní služby pro logistiku moderních firem. Technické kontroly a servis manipulační techniky, inspekce, revize, revizní zkoušky zdvihacích zařízení, kladkostroje, jeřáby,  dodávky a montáže vázacích prostředků, kontrolu regálové techniky, školení obsluh manipulačních motorových vozíků, školení jeřábníků, vazačů, signalistů, obsluh pracovních plošin, dodávky a prohlídky regálových systémů, žebříků, schůdků. Periodické kontroly ocelových konstrukcí. Odtrhové zkoušky magnetů a defektoskopické zkoušky vázacích řetězů. 

     Provádíme základní a opakovaná školení obsluh manipulačních vozíků ve smyslu platné legislativy ČSN EN ISO 3691 - 1-6; ČSN EN 1755; ČSN EN 269030 ad. Dále provádíme zaškolení na manipulační techniku dle požadavků zákazníka. Nabízíme rovněž proškolení řidicích pracovníků v oblasti tzv. Fleetmanagementu vozového parku - využití techniky, řidičů s cílem snížení provozních nákladů na manipulační techniku, přídavných zařízení, snížení nákladů na opravy a zvýšení produktivity obsluh man. techniky.

   Dále provádíme základní, rozšiřující  a opakovaná školení jeřábníků, vazačů, signalistů, kontrolu vázacích prostředků (lana, řetězy, popruhy) - kontrol vč. defektoskopie, tahové zkoušky, kontrolu prostředků pro uchopení břemen (roznášecí traverzy, C-háky, jeřábová ramena, svěrky, magnety ad.), - kontrola vč. odtrhové zkoušky, zpracování / aktualizace systému bezpečné práce vše s ohledem na platnou legislativu  ČSN ISO 12480-1, ČSN 12482-1, ČSN ISO  9927-1.

        V rámci optimalizace interních materiálových toků navrhujeme - validujeme robotické, speciální a sekvenční palety. Připravujeme Layouty skladů a materiálových toků.

    Inspekce regálových systémů zahrnuje činnosti ve smyslu par. 103 zák. č. 262/2006 a ve smyslu ČSN EN 15 635. Provádíme předepsané pravidelné - periodické prohlídky regálových systémů a kontrolu žebříků. 
 
     Školení a zaučení jsou prováděna přímo u zákazníka s praktickým zaškolením na techniku zákazníka, s důrazem na zvládnutí bezpečné manipulace, zvýšení bezpečnosti provozu manipulační techniky a snížení možných rizik plynoucích z chybného nebo nedostatečného teoretického i praktického zaškolení a s tím spojených vysokých nákladů na údržbu a opravu techniky.

   Technické kontroly motorových manipulačních vozíků provádíme dle ČSN 268805, zák. č. 262/2006, zák. č. 251/2005, zák. č. 309/2006 ad. prostřednictvím předepsaných kalibrovaných měřidel a technologických postupů.

   Prohlídky ocelových konstrukcí ( podesty, samostatné svařované konstrukce ad. ) ve smyslu ČSN 73 2604 jsou prováděny dle třídy následků CC1, CC2, CC3 v předepsaných intervalech prohlídek.

Kladkostroje - nabízíme elektrické kladkostroje, komponenty a servis (LIFTKET) , ruční kladkostroje (BRANO) 

Vázací prostředky -  provádíme prohlídky, zkoušky, servis a dodávky nových vázacích prostředků  (firmy PAVLÍNEK s.r.o, PEWAG Czech s.r.o.)

Uchopovací prostředky - provádíme prohlídky, zkoušky, servis  permanentních magnetů  ( PAVLÍNEK, WALMAG) , provádíme prohlídky, zkoušky a opravy vakuových  manipulátorů (KLANER) , provádíme prohlídky kontroly uchopovacích traverz a přípravků (UNIMAN, SCHOETT)

Defektoskopie - magnetické zkoušení vázacích řetězů (tzv. tříletá kontrola) , odtrhové zkoušky permanentních magnetů vč. případných oprav a výměny poškozených komponentů.


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412