Školení obsluh manipulačních vozíků (základní a opakované školení  řidičů)

dle patné legislativy ve smyslu příslušných norem ČSN EN ISO 3691 - 1..6, ČSN EN 1755,  ČSN 269030, ČSN 268805, Pravidla pro účelné a řádné použití vysokozdvižných manipulačních vozíků, Bezpečnost práce při manipulaci s materálem a při jeho skladování

Provádíme školení:

  • základní školení obsluhy man. vozíků  (průkaz tzv. evropský a firemní)
  • rozšiřující školení obsluhy manipulačního vozíku
  • opakované školení obsluhy manipulačních vozíků  (1 x za 12 měsíců)
  • zaškolení obsluh na techniku u zákazníka
  • školení disponentů - efektivní využívání manipulační techniky, kontrola pomocí Fleet managementu, nastavení a sledování a vyhodnocování klíčových ukazatelů, nastavení přístupových práv řidičů,  kontrola příslušného oprávnění, absolvování opakovaného školení ad., 
  • externí správa flotily manipulační techniky (evidence, průběžná kontrola, zajištění oprav a TK) 

Základní rozdělení do tříd:

I. Elektrovozíky

II. Vozíky se spalovacím motorem (benzin, diesel, LPG, CNG ..)

Skupiny :

A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

B - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

D - vysokozdvižné ručně vedené

E - vysokozdvižné s pákovým řízením

W1 - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5t nosnosti

W2 - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5t nosnosti

G - vysokozdvižné se zdvihacé plošinou

Z - zvláštní vozíky

Školení obsluh manipulačních vozíků je prováděno v souladu s platnými předpisy certifikovaným instruktorem na základě platných zákonů, vyhlášek a norem. Po úspěšném absolvování kurzu  a závěrečných zkouškách je uchazeči vydán průkaz řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu platný v daném závodě příp. průkaz tzv. evropský.

Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je proveden výlisek do průkazu nebo vydáno osvědčení o opakovaném školení.

Výtah z podkladů ke školení

 

Kontakt:

Tel. 00420 608 530 055

E-mail: info@m-vzvskoleni.cz


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412