Inspekce, technické prohlídky regálových systémů

provádíme v souladu s platnou legislativou ve smyslu par. č. 262/2006 Sb. a rovněž ve smyslu ČSN EN 15 635.

Inspekce je prováděna na základě průvodní dokumentace regálů, statického výpočtu a zátěžové zkoušky.

Provádíme statickou zátěžovou zkoušku regálu, výpočet nosnosti regálového systému ad.

Bezpečný provoz regálů  zahrnuje

 • personální zajištění
 • údržbu skladových zařízení  

Provádění kontrol technického stavu:

 • 1x ročně jsou prováděny kontroly:
 • stavebního provedení skladu vzhledem k použité technice a technologii
 • nosnosti užitných ploch vzhledem k požadavkům technické dokumentace
 • stabilita ragálů, označení nosností regálových buněk a regálového sloupce
 • poškození jakékoliv části regálu (sloupku, nosníku)
 • vychýlení sloupků z vertikály
 • trhliny ve svarech
 • umístění břemen na paletách
 • umístění palet v regálech
 • kontrola postavení regálu v souladu s projektem, v souladu s pokyny zhotovitele

Provoz regálů:

 • zelená úroveň

             vyžadující průběžnou kontrolu

 • žluté - riziko

            nebezpečné poškození vyžadující rychlou opravu

 • červené  - riziko

            vážné poškozené , vyžadující okamžité vyskladnění regálu a izolaci buňky do provedení opravy

Kontakt

Tel. 00420 608 530 055

E-mail: m-vzvskoleni.cz


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412