Certifikáty o odborné způsobilosti ke školení

(dostupné na vyžádání )

1. Revize, a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení ,

2. Revizní a odborný technik zdvihacích zařízení

3. Osvědčení - Prohlídky , výměny a záměny komponentů vázacích a upínacích řetězů jakostní třídy 8, 10 VIP - DUR, 12 ICE

3. Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků

4. Osvědčení k provádění inspekcí regálů

4. Osvědčení k provádění prohlídek ocelových konstrukcí, vč. jeřábů most. typu a jeřábových drah

5. Zkušební technik - pracovník kontrolního místa pro technické kontroly man. vozíků

6. Osvědčení o odborné způsobilosti k montáži, opravám, servisu, zkouškám a revizím plynového zářízení LPG k pohonu motorových vozidel

7. Statika, konstrukce balících jednotek, ochrana zboží  (speciální sekvenční obaly, zámořské balení )

klíčová slova - keyword : školení řidičů - obsluhy VZV, MDV, základní školení, opakovaná školení, prohlídky - inspekce regálů, revize, školení jeřábník, vazač, signalista, obsluha pracovní plošiny,  kontrola vázacích prostředků (ocelová lana, řetězy, popruhy), kontrola uchopovacích prostředků (svěrky, C-háky, roznášecí traverzy), kontrola vyhrazených technických zařízení nad 1t (zdvihadla, mostové jeřáby, kladkostroje,  pracovní plošiny, outsourcing logistických služeb, informace pro logistiky, managery i personalisty, povinná školení, povinné školení personálu , LEAN, KAIZEN, JDC, JIT, přídavná zařízení, efektivnost využití manipulační techniky, intralogistika - nastavení procesů śklady - efektivní manipulační technika - přídavná zařízení - vrata - bezpečnostní značení, úpravy LAYOUTů výrobních a skladovacích ploch, ergonomie pracovišť, tok materiálu, logistický řetězec, obalové jednotky, návrhy a validace speciálních obalů, robotických obalů, sekvenční obaly - palety, technická kontrola vozíku, revize LPG,


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412