Externí správa flotily manipulační techniky

-  zavedení podrobné komplexní obrazové evidence manipulační techniky vč. přídavných zařízení

- průběžné sledování a kontrola stavu využívání manipulační techniky

- zavedení kontroly přístupu řidičů k manpulační technice

   (kontrola přístupu - dle třídy a druhu řid. oprávnění, s kontrolou platnosti pravidelného školení)

- pravidelné sledování a vyhodnocování vytížení manipulační techniky

  (vyhodnocení dle definovaného období s doporučením optimalizačních opatření)

- kontrola a analýza nehod resp. nebezpečných manipulací  (rozbor protokolu nehody z jízdních parametrů vozíků, stanovení nápravných opatření) 

- monitoring nabíjecích procesů

- management nabíjecí místnosti  - optimalizace počtu akumulátorů s ohledem na provozovanou flotilu manipulační techniky

- dodávky a montáž držáků na rám kabiny -  pro skenery, telefony, tablety, klávesnice, terminály, tiskárny,  PC, dálkové ovladače vrat apod.

Zavádění tažných souprav do výrobních procesů

Tažná souprava

- analýza materiálového toku

- návrh řešení četnosti a množství závozů v časové periodě

- testování souprav na navržené trase a celková optimalizace procesu

- návrh balících jednotek vč. vývoje speciálních sekvenčních palet pro optimalizaci procesu

- přípravu procesu na zavážení materiálů prostřednictvím bezobslužných souprav

Kontakt

Tel: 00420 608 530 055

E-mail: m-vzvskoleni.cz

 


Kontakt

M - VZV Industry s.r.o.
CZ - Mladá Boleslav
00420608530055
08409412
DIČ CZ08409412